Giá LIT hôm nay

Trung bình (24h)
27,389 VND
Thấp nhất (24h)
25,863 VND
Cao nhất (24h)
28,310 VND
Khối lượng 24h
2,341,979.83 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,115,605.82 USD
Vốn hóa thị trường
43,289,059.06 USD

Litentry LIT/VND

28,314 VND
+7.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LIT
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:36 (UTC +7)
Tín hiệu