Giá LOKA hôm nay

Trung bình (24h)
7,193 VND
Thấp nhất (24h)
6,634 VND
Cao nhất (24h)
7,593 VND
Khối lượng 24h
1,831,822.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,489,160.92 USD
Vốn hóa thị trường
46,425,243.82 USD

League of Kingdoms LOKA/VND

7,395 VND
+6.17% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LOKA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:31 (UTC)
Tín hiệu