Giá LOKA hôm nay

Trung bình (24h)
0.2847 USD
Thấp nhất (24h)
0.2811 USD
Cao nhất (24h)
0.2884 USD
Khối lượng 24h
1,291,589.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,144,940.37 USD
Vốn hóa thị trường
48,041,922.86 USD

League of Kingdoms LOKA/USD

0.2855 USD
+0.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LOKA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:17 (UTC)
Tín hiệu