Giá LPDI hôm nay

Trung bình (24h)
0.00053772 USD
Thấp nhất (24h)
0.00053623 USD
Cao nhất (24h)
0.00054 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
103,952.63 USD

LPDi LPDI/USD

0.00053763 USD
+0.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LPDI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:46 (UTC)
Tín hiệu