Giá LPDI hôm nay

Trung bình (24h)
13 VND
Thấp nhất (24h)
9 VND
Cao nhất (24h)
14 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
67,440 USD

LPDi LPDI/VND

9 VND
-35.71% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LPDI
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:26 (UTC +7)
Tín hiệu