Giá LPDI hôm nay

Trung bình (24h)
12 VND
Thấp nhất (24h)
12 VND
Cao nhất (24h)
12 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
94,119.65 USD

LPDi LPDI/VND

12 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá LPDI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:32 (UTC)
Tín hiệu