Giá LPT hôm nay

Trung bình (24h)
407,266 VND
Thấp nhất (24h)
396,225 VND
Cao nhất (24h)
437,157 VND
Khối lượng 24h
10,365,953.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,474,234.96 USD
Vốn hóa thị trường
499,645,669.75 USD

Livepeer LPT/VND

409,406 VND
+0.47% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LPT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:29 (UTC)
Tín hiệu