Giá LPT hôm nay

Trung bình (24h)
610,421 VND
Thấp nhất (24h)
555,794 VND
Cao nhất (24h)
672,090 VND
Khối lượng 24h
43,967,885.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,166,790.36 USD
Vốn hóa thị trường
739,395,737.94 USD

Livepeer LPT/VND

590,976 VND
+4.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LPT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:47 (UTC +7)
Tín hiệu