Giá LUNA hôm nay

Trung bình (24h)
0.61 USD
Thấp nhất (24h)
0.56 USD
Cao nhất (24h)
0.64 USD
Khối lượng 24h
21,831,153.94 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,583,112.25 USD
Vốn hóa thị trường
441,846,885.58 USD

Terra LUNA/USD

0.62 USD
+7.24% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LUNA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:38 (UTC)
Tín hiệu