Giá LUNA hôm nay

Trung bình (24h)
0.5951 USD
Thấp nhất (24h)
0.5847 USD
Cao nhất (24h)
0.6115 USD
Khối lượng 24h
5,438,463.14 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,531,282.13 USD
Vốn hóa thị trường
436,222,772.63 USD

Terra LUNA/USD

0.5927 USD
-1.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LUNA
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:30 (UTC)
Tín hiệu