Giá LUNA hôm nay

Trung bình (24h)
17,442 VND
Thấp nhất (24h)
13,461 VND
Cao nhất (24h)
18,552 VND
Khối lượng 24h
36,079,297.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
18,022,440.48 USD
Vốn hóa thị trường
411,898,428.19 USD

Terra LUNA/VND

15,720 VND
-13.4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LUNA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:10 (UTC)
Tín hiệu