Giá MAGIC hôm nay

Trung bình (24h)
20,419 VND
Thấp nhất (24h)
18,805 VND
Cao nhất (24h)
21,760 VND
Khối lượng 24h
21,755,654.35 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,255,111.88 USD
Vốn hóa thị trường
212,966,230.03 USD

Magic MAGIC/VND

21,621 VND
+11.04% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MAGIC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:37 (UTC)
Tín hiệu