Giá MAGIC hôm nay

Trung bình (24h)
19,188 VND
Thấp nhất (24h)
17,535 VND
Cao nhất (24h)
20,348 VND
Khối lượng 24h
6,389,321.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,026,970.49 USD
Vốn hóa thị trường
199,291,633.09 USD

Magic MAGIC/VND

20,037 VND
+12.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MAGIC
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:58 (UTC +7)
Tín hiệu