Giá MAV hôm nay

Trung bình (24h)
16,427 VND
Thấp nhất (24h)
15,908 VND
Cao nhất (24h)
16,895 VND
Khối lượng 24h
7,961,641.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,406,802.21 USD
Vốn hóa thị trường
182,500,000 USD

Maverick MAV/VND

16,790 VND
1.71% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 2425
Khối lượng 24h
7,961,641.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,406,802.21 USD
Vốn hóa thị trường
182,500,000 USD
Cao nhất 1 năm
49,083 VND
Thấp nhất 1 năm
1,240 VND
Thấp nhất
1,184 VND
Cao nhất
49,085 VND
Lưu hành
250,000,000 MAV
Tổng cung
3,000,000,000 MAV
Biến động (1 ngày)
1.71%
Biến động (7 ngày)
1.81%
Biến động (1 tháng)
17.54%
Biến động (3 tháng)
115.56%
Biến động (Năm nay)
74.79%
Thông tin

Maverick là một giao thức AMM DEX mới ra mắt trên 2 mạng Ethereum & zkSync Era và đã ghi nhận được những con số ấn tượng khi thu về lượng lớn phí giao dịch trên giao thức.

Bằng cách sử dụng thiết kế độc đáo Dynamic Distribution AMM, Maveric có khả năng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn cho người dùng, những người cung cấp thanh khoản (LP), DAO, kho bạc (treasury) và các nhà phát triển. Cơ chế AMM mới này còn hỗ trợ cho người dùng giao dịch thuận lợi mà không sợ thiếu thanh khoản khi giá biến động mạnh.

Website chính thức: http://www.massiveprotocol.io/

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DEX
Altcoin
DeFi
Tín hiệu