Giá MAV hôm nay

Trung bình (24h)
9,643 VND
Thấp nhất (24h)
9,367 VND
Cao nhất (24h)
9,834 VND
Khối lượng 24h
2,109,163.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,307,078.13 USD
Vốn hóa thị trường
96,350,000 USD

Maverick MAV/VND

9,635 VND
-0.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MAV
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:19 (UTC)
Tín hiệu