Giá MBL hôm nay

Trung bình (24h)
0.00463524 USD
Thấp nhất (24h)
0.00364011 USD
Cao nhất (24h)
0.00492621 USD
Khối lượng 24h
4,780,671.13 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,968,570.05 USD
Vốn hóa thị trường
76,180,776.28 USD

MovieBloc MBL/USD

0.00405718 USD
-15.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MBL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:49 (UTC)
Tín hiệu