Giá MBL hôm nay

Trung bình (24h)
116 VND
Thấp nhất (24h)
115 VND
Cao nhất (24h)
117 VND
Khối lượng 24h
303,268.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,064,608.68 USD
Vốn hóa thị trường
79,085,530.7 USD

MovieBloc MBL/VND

116 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá MBL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:58 (UTC)
Tín hiệu