Giá MDT hôm nay

Trung bình (24h)
1,913 VND
Thấp nhất (24h)
1,593 VND
Cao nhất (24h)
2,036 VND
Khối lượng 24h
10,171,019.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,028,589.71 USD
Vốn hóa thị trường
49,556,281.16 USD

Measurable Data Token MDT/VND

1,914 VND
0.16% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 595
Khối lượng 24h
10,171,019.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,028,589.71 USD
Vốn hóa thị trường
49,556,281.16 USD
Cao nhất 1 năm
3,066 VND
Thấp nhất 1 năm
829 VND
Thấp nhất
Cao nhất
4,571 VND
Lưu hành
676,157,012.5 MDT
Tổng cung
1,000,000,000 MDT
Biến động (1 ngày)
0.16%
Biến động (7 ngày)
1.16%
Biến động (1 tháng)
50.12%
Biến động (3 tháng)
20.68%
Biến động (Năm nay)
32.92%
Thông tin

Measurable Data Token là một hệ sinh thái trao đổi dữ liệu phi tập trung, dựa trên nền tảng Ethereum, cho phép người dùng kiếm tiền và kiểm soát dữ liệu của riêng họ, đồng thời cung cấp cho người mua dữ liệu một nền tảng giao dịch hiệu quả.

Measurable Data Token được phát hành bởi Measurable Foundation Ltd, một công ty đại chúng được bảo lãnh đăng ký tại Singapore và chấp thuận bởi ACRA. Thông qua Measurable Data Token, người dùng có thể bán biên nhận email của họ cho người mua dữ liệu qua MyMDT và được đền bù bằng mã thông báo MDT. MyMDT đã được tích hợp trong các ứng dụng sau: MailTime, Magic Crystal và Email Messenger.

MDT là token tiện ích hoạt động chính thức trong hệ sinh thái Measurable Data, vận hành trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC-20 và có thể được dùng với các mục đích sau:

  • Staking để nhận thưởng.
  • Thanh toán cho các Measurable Data
  • Người sở hữu token MDT có thể tham gia và đề xuất vào các hoạt động của hệ sinh thái.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Oracle
Cơ sở hạ tầng
Altcoin
Tín hiệu