Giá MDT hôm nay

Trung bình (24h)
1,636 VND
Thấp nhất (24h)
1,566 VND
Cao nhất (24h)
1,697 VND
Khối lượng 24h
3,760,552.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,485,499.98 USD
Vốn hóa thị trường
42,592,551.13 USD

Measurable Data Token MDT/VND

1,641 VND
-0.55% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MDT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:42 (UTC +7)
Tín hiệu