Giá MDT hôm nay

Trung bình (24h)
2,241 VND
Thấp nhất (24h)
2,189 VND
Cao nhất (24h)
2,327 VND
Khối lượng 24h
2,296,960.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,017,134.93 USD
Vốn hóa thị trường
58,228,927.18 USD

Measurable Data Token MDT/VND

2,244 VND
+0.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MDT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:21 (UTC)
Tín hiệu