Giá MDX hôm nay

Trung bình (24h)
1,514 VND
Thấp nhất (24h)
1,405 VND
Cao nhất (24h)
1,588 VND
Khối lượng 24h
2,060,488.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,618,654.62 USD
Vốn hóa thị trường
34,943,565.14 USD

Mdex MDX/VND

1,547 VND
+7.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MDX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:59 (UTC)
Tín hiệu