Giá MDX hôm nay

Trung bình (24h)
0.064 USD
Thấp nhất (24h)
0.0628 USD
Cao nhất (24h)
0.0686 USD
Khối lượng 24h
2,159,321.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,279,786.33 USD
Vốn hóa thị trường
60,710,735.49 USD

Mdex MDX/USD

0.0647 USD
+1.04% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MDX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:46 (UTC)
Tín hiệu