Giá METIS hôm nay

Trung bình (24h)
1,729,272 VND
Thấp nhất (24h)
1,317,718 VND
Cao nhất (24h)
1,827,526 VND
Khối lượng 24h
15,763,270.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,656,135.21 USD
Vốn hóa thị trường
286,561,106.79 USD

Metis METIS/VND

1,479,206 VND
-18.33% 24 giờ qua
Biểu đồ giá METIS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:30 (UTC)
Tín hiệu