Giá METIS hôm nay

Trung bình (24h)
62.21 USD
Thấp nhất (24h)
61.48 USD
Cao nhất (24h)
63.71 USD
Khối lượng 24h
1,330,174.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,661,479.54 USD
Vốn hóa thị trường
347,469,345.27 USD

Metis METIS/USD

61.78 USD
-0.71% 24 giờ qua
Biểu đồ giá METIS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:21 (UTC)
Tín hiệu