Giá MOVR hôm nay

Trung bình (24h)
332,910 VND
Thấp nhất (24h)
314,359 VND
Cao nhất (24h)
359,911 VND
Khối lượng 24h
6,724,003.61 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,234,215.77 USD
Vốn hóa thị trường
119,194,883.68 USD

Moonriver MOVR/VND

359,512 VND
+8.66% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MOVR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:39 (UTC)
Tín hiệu