Giá MOVR hôm nay

Trung bình (24h)
399,772 VND
Thấp nhất (24h)
392,079 VND
Cao nhất (24h)
407,175 VND
Khối lượng 24h
3,081,694.62 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,798,362.95 USD
Vốn hóa thị trường
139,426,939.53 USD

Moonriver MOVR/VND

398,729 VND
+1.4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MOVR
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:56 (UTC +7)
Tín hiệu