Giá MTL hôm nay

Trung bình (24h)
1.56 USD
Thấp nhất (24h)
1.48 USD
Cao nhất (24h)
1.62 USD
Khối lượng 24h
5,822,937.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,322,049.64 USD
Vốn hóa thị trường
105,471,460.3 USD

Metal MTL/USD

1.6 USD
+1.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MTL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:20 (UTC)
Tín hiệu