Giá MTL hôm nay

Trung bình (24h)
50,882 VND
Thấp nhất (24h)
49,881 VND
Cao nhất (24h)
51,771 VND
Khối lượng 24h
4,208,091.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,891,447.46 USD
Vốn hóa thị trường
130,248,010.81 USD

Metal MTL/VND

50,685 VND
+0.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MTL
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:59 (UTC +7)
Tín hiệu