Giá MTL hôm nay

Trung bình (24h)
41,109 VND
Thấp nhất (24h)
38,678 VND
Cao nhất (24h)
42,885 VND
Khối lượng 24h
6,740,631.36 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,543,228.88 USD
Vốn hóa thị trường
106,089,819.33 USD

Metal MTL/VND

42,469 VND
+1.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MTL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:41 (UTC)
Tín hiệu