Giá NAMI hôm nay

Trung bình (24h)
368 VND
Thấp nhất (24h)
368 VND
Cao nhất (24h)
368 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
0.94 USD
Vốn hóa thị trường
642,005.7 USD

NAMI Exchange NAMI/VND

368 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá NAMI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:32 (UTC)
Tín hiệu