Giá NAMI hôm nay

Trung bình (24h)
365 VND
Thấp nhất (24h)
365 VND
Cao nhất (24h)
365 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
2.54 USD
Vốn hóa thị trường
585,830.2 USD

NAMI Exchange NAMI/VND

365 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá NAMI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:22 (UTC)
Tín hiệu