Giá NAO hôm nay

Trung bình (24h)
1,885 VND
Thấp nhất (24h)
1,884 VND
Cao nhất (24h)
1,886 VND
Khối lượng 24h
447.49 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,093.82 USD
Vốn hóa thị trường
1,822,565.22 USD

Nami Frame Futures NAO/VND

1,884 VND
0.11% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 100
Khối lượng 24h
447.49 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,093.82 USD
Vốn hóa thị trường
1,822,565.22 USD
Cao nhất 1 năm
2,292 VND
Thấp nhất 1 năm
917 VND
Thấp nhất
771 VND
Cao nhất
3,046 VND
Lưu hành
22,250,000 NAO
Tổng cung
22,250,000 NAO
Biến động (1 ngày)
0.11%
Biến động (7 ngày)
4.15%
Biến động (1 tháng)
10.18%
Biến động (3 tháng)
48.58%
Biến động (Năm nay)
23.38%
Thông tin

Nami Frame – Futures là dự án được đồng phát triển bởi Nami và ONUS, cung cấp cho người dùng sản phẩm giao dịch phái sinh kỳ hạn vĩnh viễn, với công cụ đòn bẩy cao từ x1 đến x125 cho hơn 150 cặp giao dịch bằng VNDC, USDT,… Thông qua giải pháp tích hợp Nami Frame – Futures, người dùng ONUS có thể được trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ của Nami mà không cần bận tâm về các vấn đề mở tài khoản, KYC, tải ứng dụng, nạp, rút. Tất cả đã được kết nối liền mạch trên ứng dụng của ONUS với phần tích hợp Futures của Nami.

Nami Frame Futures (NAO) là token trung tâm của dự án Nami Frame – Futures, được phát hành bởi Nami và được phân phối theo hình thức Fair-launch với cơ chế quản trị đặc biệt. Token NAO có thể được sử dụng với những mục đích sau:

  • Người nắm giữ NAO được chia sẻ 20% lợi nhuận từ phí giao dịch theo tỷ lệ sở hữu trong Pool Quản trị (Governance Pool).
  • Người nắm giữ NAO có quyền tham gia biểu quyết cho các quyết định mở khóa token theo đề xuất từ dự án.
  • Giảm phí giao dịch lên đến 40%.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
CEX
Việt Nam
5.0
(1)
Nên đầu tư NAO (Nami Frame Futures) không?
Tín hiệu