Giá NAO hôm nay

Trung bình (24h)
1,797 VND
Thấp nhất (24h)
1,788 VND
Cao nhất (24h)
1,872 VND
Khối lượng 24h
12,334.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,204.22 USD
Vốn hóa thị trường
1,599,330 USD

Nami Frame Futures NAO/VND

1,797 VND
-4.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NAO
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:55 (UTC +7)
Tín hiệu