Giá NAO hôm nay

Trung bình (24h)
2,105 VND
Thấp nhất (24h)
2,102 VND
Cao nhất (24h)
2,106 VND
Khối lượng 24h
1,204.59 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,352.93 USD
Vốn hóa thị trường
2,034,423.91 USD

Nami Frame Futures NAO/VND

2,103 VND
+0.05% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NAO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:53 (UTC)
Tín hiệu