Giá NEAR hôm nay

Trung bình (24h)
145,460 VND
Thấp nhất (24h)
138,665 VND
Cao nhất (24h)
153,460 VND
Khối lượng 24h
159,973,221.14 USD
KL Trung bình 10 ngày
132,117,486.86 USD
Vốn hóa thị trường
5.75b USD

NEAR Protocol NEAR/VND

144,712 VND
+0.41% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NEAR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:27 (UTC)
Tín hiệu