Giá NEAR hôm nay

Trung bình (24h)
8.06 USD
Thấp nhất (24h)
7.79 USD
Cao nhất (24h)
8.33 USD
Khối lượng 24h
116,575,927.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
109,001,710.5 USD
Vốn hóa thị trường
8.55 tỷ USD

NEAR Protocol NEAR/USD

8.04 USD
+0.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NEAR
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:30 (UTC +7)
Tín hiệu