Giá NKN hôm nay

Trung bình (24h)
0.12 USD
Thấp nhất (24h)
0.11 USD
Cao nhất (24h)
0.13 USD
Khối lượng 24h
6,352,671.41 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,168,826.11 USD
Vốn hóa thị trường
93,058,579.56 USD

NKN NKN/USD

0.12 USD
+3.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NKN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:28 (UTC)
Tín hiệu