Giá NKN hôm nay

Trung bình (24h)
0.1227 USD
Thấp nhất (24h)
0.1204 USD
Cao nhất (24h)
0.1247 USD
Khối lượng 24h
1,525,831.98 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,785,718.97 USD
Vốn hóa thị trường
92,825,256.6 USD

NKN NKN/USD

0.1239 USD
+1.32% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NKN
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:52 (UTC +7)
Tín hiệu