Giá OG hôm nay

Trung bình (24h)
118,723 VND
Thấp nhất (24h)
110,984 VND
Cao nhất (24h)
124,733 VND
Khối lượng 24h
3,015,737.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,938,199 USD
Vốn hóa thị trường
22,218,774.92 USD

OG Fan Token OG/VND

123,460 VND
+6.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:14 (UTC)
Tín hiệu