Giá OG hôm nay

Trung bình (24h)
113,633 VND
Thấp nhất (24h)
111,795 VND
Cao nhất (24h)
115,561 VND
Khối lượng 24h
526,263.53 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,773,496.23 USD
Vốn hóa thị trường
21,401,431.1 USD

OG Fan Token OG/VND

114,162 VND
+0.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:21 (UTC)
Tín hiệu