Giá OMG hôm nay

Trung bình (24h)
18,530 VND
Thấp nhất (24h)
13,763 VND
Cao nhất (24h)
19,671 VND
Khối lượng 24h
9,818,263.15 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,840,337.68 USD
Vốn hóa thị trường
77,159,617.11 USD

OMG Network OMG/VND

14,424 VND
-25.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OMG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:31 (UTC)
Tín hiệu