Giá OMG hôm nay

Trung bình (24h)
0.6677 USD
Thấp nhất (24h)
0.6563 USD
Cao nhất (24h)
0.6744 USD
Khối lượng 24h
870,987.22 USD
KL Trung bình 10 ngày
918,807.17 USD
Vốn hóa thị trường
93,573,150.56 USD

OMG Network OMG/USD

0.6703 USD
24 giờ qua
Biểu đồ giá OMG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:06 (UTC)
Tín hiệu