Giá OM hôm nay

Trung bình (24h)
0.7 USD
Thấp nhất (24h)
0.65 USD
Cao nhất (24h)
0.75 USD
Khối lượng 24h
30,931,255.31 USD
KL Trung bình 10 ngày
42,960,685.44 USD
Vốn hóa thị trường
577,536,149.22 USD

MANTRA OM/USD

0.72 USD
+0.43% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:24 (UTC)
Tín hiệu