Giá OM hôm nay

Trung bình (24h)
19,193 VND
Thấp nhất (24h)
18,720 VND
Cao nhất (24h)
19,537 VND
Khối lượng 24h
6,183,009.71 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,476,630.26 USD
Vốn hóa thị trường
579,459,373.07 USD

MANTRA OM/VND

18,905 VND
-1.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OM
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:42 (UTC +7)
Tín hiệu