Giá OM hôm nay

Trung bình (24h)
18,632 VND
Thấp nhất (24h)
17,205 VND
Cao nhất (24h)
19,981 VND
Khối lượng 24h
29,937,005.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
43,470,190.32 USD
Vốn hóa thị trường
574,160,846.35 USD

MANTRA OM/VND

19,459 VND
-0.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:41 (UTC)
Tín hiệu