Giá ONS hôm nay

Trung bình (24h)
0.00103477 USD
Thấp nhất (24h)
0.00097304 USD
Cao nhất (24h)
0.00107952 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
514.66 USD

ONUS Name Service ONS/USD

0.00106409 USD
+1.22% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:16 (UTC)
Tín hiệu