Giá ONS hôm nay

Trung bình (24h)
58 VND
Thấp nhất (24h)
56 VND
Cao nhất (24h)
60 VND
Khối lượng 24h
681.47 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,070.18 USD
Vốn hóa thị trường
1,100.84 USD

ONUS Name Service ONS/VND

60 VND
+7.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONS
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:29 (UTC +7)
Tín hiệu