Giá ONS hôm nay

Trung bình (24h)
32 VND
Thấp nhất (24h)
30 VND
Cao nhất (24h)
33 VND
Khối lượng 24h
901.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,914.98 USD
Vốn hóa thị trường
625.34 USD

ONUS Name Service ONS/VND

32 VND
+3.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:43 (UTC)
Tín hiệu