Giá OOKI hôm nay

Trung bình (24h)
66 VND
Thấp nhất (24h)
64 VND
Cao nhất (24h)
67 VND
Khối lượng 24h
1,666,745.97 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,608,575.52 USD
Vốn hóa thị trường
11,216,797.49 USD

Ooki Protocol OOKI/VND

66 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá OOKI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:41 (UTC)
Tín hiệu