Giá OOKI hôm nay

Trung bình (24h)
60 VND
Thấp nhất (24h)
57 VND
Cao nhất (24h)
60 VND
Khối lượng 24h
1,664,354.43 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,500,535.61 USD
Vốn hóa thị trường
10,207,401.95 USD

Ooki Protocol OOKI/VND

59 VND
+1.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OOKI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:34 (UTC)
Tín hiệu